ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ
Аврамовић Радмила
в.д. Директора
Милановић Зоран
Секретар
Палић Јасмина
Педагог
Ћуковић Нада
Психолог
Милутиновић Славица
Шеф Рачуновођства
Којић Снежана
Књиговођа
Мира Дебељачки Секретарица


Рапајић Славко Домар
Лазаревић Динка
Спремачица
Јешић Босиљка
Спремачица
Стојадиновић Милостива
Спремачица
Обрадовић Стојадинка
Спремачица
Премовић Љубица
Спремачица
Станојковић Елица
Спремачица
Куртановић Анка
Спремачица
Мијатовић Јелисавета
Спремачица
Топаловић Славица
Спремачица
Вуковиц Славица
Спремачица
Спасић Биљана
Спремачица
Антић Душанка
Спремачица