ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ
Букумира Милош
Директор
Милановић Зоран
Секретар
Палић Јасмина
Педагог
Ћуковић Нада
Психолог
Којић Снежана
Шеф Рачуновођства
Петковић Ивана
Рачуновођа
Стојковић Александра Админ. радник


Рапајић Славко Домар
Дедовић Батрић
Домар
Сања Вучковић
Спремачица
Стојадиновић Милостива
Спремачица
Драгица Живковић
Спремачица
Далиборка Пешовић
Спремачица
Тамара Крстић
Спремачица
Нада Меловић
Спремачица
Далиборка Живков
Спремачица
Топаловић Славица
Спремачица
Вуковиц Славица
Спремачица
Спасић Биљана
Спремачица
Антић Душанка
Спремачица