Са задовољством вас обавештавамо да нам је ове године одобрен упис два одељења образовног профила ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ
(укупно 60 ученика)

ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ

На овом смеру ученици се оспособљавају за обраду текста и слике као и њихово уклапање у графичку целину.Овај смер се заснива на раду на рачунарима у разним занимљивим програмима који се односе на обраду слике и текста.


Погледајте видео о овом профилу
 

''Свиђа нам се смер зато што се обучавамо за рад на рачунарима, зато што имамо право на избор предмета и имамо могућност да се запослимо или наставимо студије у
овој или другим областима''. Дане Поповић Цвијетић и Душан, Маријана Филиповић I-8

ПРОГРАМИ ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ:

1.    Фотошоп
2.    Корел
3.    Индизајн
4.    Илустратор

И много других занимљивих програма који служе за обраду слика и прелом књижног блока…

Сви се ови програми раде на часу практичне наставе,

У првој години се ради у ворду усавршавање брзог куцања тј. унос текста…

У другој години се ради унос текста табеле и слике…

У трећој години прелази се на озбиљније програме као што су горе наведени програми:

Фотошоп један веома занимљив програм који слузи за обраду слика.

Индизајн служи за прелом старница веома користан програм..

Корел један од важнијих програма у графичкој припреми који служи да се нацрта све што се замисли на рачунару такву могућност нам пружа и Илустратор….

Наставни предмети