ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ

На овом смеру ученици се оспособљавају за обраду текста и слике као и њихово уклапање у графичку целину.Овај смер се заснива на раду на рачунарима у разним занимљивим програмима који се односе на обраду слике и текста.


 
''Свиђа нам се смер зато што се обучавамо за рад на рачунарима, зато што имамо право на избор предмета и имамо могућност да се запослимо или наставимо студије у
овој или другим областима''. Дане Поповић Цвијетић и Душан, Маријана Филиповић I-8

ПРОГРАМИ ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ:

1.    Фотошоп
2.    Корел
3.    Индизајн
4.    Илустратор

И много других занимљивих програма који служе за обраду слика и прелом књижног блока…

Сви се ови програми раде на часу практичне наставе,

У првој години се ради у ворду усавршавање брзог куцања тј. унос текста…

У другој години се ради унос текста табеле и слике…

У трећој години прелази се на озбиљније програме као што су горе наведени програми:

Фотошоп један веома занимљив програм који слузи за обраду слика.

Индизајн служи за прелом старница веома користан програм..

Корел један од важнијих програма у графичкој припреми који служи да се нацрта све што се замисли на рачунару такву могућност нам пружа и Илустратор….

Наставни предмети