ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ
Овај профил се бави завршном фазом у изради графичких производа. Поред израде књига, брошура и часописа израђују се и специјални повези као и луксузни галанатеријски производи од различитих материјала. Графичка дорада као завршна фаза производње је јако битна јер у њој графички производ добија свој коначни изглед и облик прикладан за своју потрeбу.

Погледајте видео о овом образовном профилу
 

'Оно што нам се највише свиђа је рад на ножу која је једна од основних машина у графичкој дораду. Такође и сазнање што све од папира моземо да направимо.
Нисмо знали колико смо креативни, ова школа тј. овај смер је открио нашукреативност и мотивисао нас је за даље школовање''
Степановић, Јаребица, Скорић и Тунгиз IV-5

Основни поступци графичке дораде су:
- сечење папира на одређену димезију
- савијање папира
- повез папира (спирала жичано, пластично, кламовање, лајмовање)
- биговање (прављење бразди специјалним алатом ради лакшег савијања на формат)
- перфорација (бушење производа ради лакшег раскидања у употрби)
- нумерација (отискивање бројева ради евиденције: улазнице, купни, сервисни налози...)
- ћошкање (процес заокруживања производа углавном визит-карте)
- пластификација (топла/хладна до Б2 (500x700мм) формата)

Наставни предмети