ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ
У току школовања на овом смеру ученици ће бити оспособљени да припреме и обаве процес штампања на различитим штампарским машинама. За процес штампања користе различите штампарске технике:
офсет-штампу, флексо-штампу, дубоку-штампу и
дигиталну стампу.
штампа

 

Овај смер ми се свиђа јер дозвољава креативност, а пружа и могућност уносног посла''.
Зезић Веселин IV-4