Првог јула 1834. године је од стране кнеза Милоша Обреновића објављењо  „НАСТАВЛЕНИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ КЊАЖЕСКО-СЕРБСКЕ КЊИГОПЕЧАТЊЕ И СЛОВОЛИВНИЦЕ ”. Овај документ је имао снагу закона и тачно је прописивао обавезе и права првих графичких ученика у Србији. То је уједно био и зачетак графичког образовања у Србији и Београду. више

 

Од почетка образовања графичара у Србији технологија у области графичарства је претрпела велике промене, тако је школа од свог постојања настојала да уводи нове и савремене образовне профиле у којима ученици стичу знања у складу са новим технолошким трендовима.
Кадрови Графичке школе који подучавају младе генерације графичара су стручно и педагошки образовани. Наставни процес се одвија уз помоћ модерних средстава, која су прилагођена занимањима у којима се користе.