СИТОШТАМПАР
Програм овог смера обухвата оспособљавање ученика за самосталну израду шрампарске форме, штампу на скоро свим материјалима и подлогама-ручним и машинским. Може се штампати на папиру, текстилу,  и другим материјалима.

sito1

''На овај смер сам се уписао прво због добре перспективе, а затим и због веома добро плаћеног посла. Ситоштампа пружа велику слободу рада и рад на великом броју материјала, што је мене привукло на овом смеру''.
Видојевић Дарко III7