СИТОШТАМПАР
Програм овог смера обухвата оспособљавање ученика за самосталну израду шрампарске форме, штампу на скоро свим материјалима и подлогама-ручним и машинским. Може се штампати на папиру, текстилу,  и другим материјалима.

sito1

''На овај смер сам се уписао прво због добре перспективе, а затим и због веома добро плаћеног посла. Ситоштампа пружа велику слободу рада и рад на великом броју материјала, што је мене привукло на овом смеру''.
Видојевић Дарко III8


Већина ученика ситоштампе се због доброг успеха током школовања одлучује да положи разлику предмета за неки други четворогодишњи образовни профил, тако да је врло чест случај да ученици ситоштампе стекну две дипломе у нашој школи.