РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА

Ова секција има за циљ да окупи ученике, талентоване и заинтересоване за изражајно казивање поезије, тако и пригодних прозних одломака. Сврха ове секције да усмерава таленте, буди креативност, негује говорну реч српског језика.

Редни број
Програмски садржај
Време
Носиоци остваривања програма
1.
Формирање групе, упознавање са циљевима и задацима секције
Септембар
Меденица Светлана
2.
Изражајно читање, вежбе дикције
Октобар
3.
Изражајно читање, вежбе дикције
Новембар
4.
Избор поезије и увежбавање за приредбу
Децембар
5.
Свети Сава- приредба
Јануар
6.
Избор поезије и увежбавање за општинско такмичење
Фебруар
7.
Општинско такмичење рецитатора
Март
8.
Избор поезије и увежбавање за вече поезије
Април
9.
''Вече поезије'' извођење најбољих рецитација
Мај
10.
Вежбе дикције, осврт на протеклу школску годину
Јун