Педагошки колегијум чине директор, педагог и психолог школе, помоћници директора и руководилац практичне наставе (проширеном колегијуму присуствују и председници стручних већа, стручних актива и представник стручних сарадника).
Педагог води рачуна о настави, контролише наставну евиденцију и наставне планове, саветује ученике и помаже им у решавању проблема везаних за наставни процес.
Психолог се бави проблемима адолесцената, кориднатор је за заштиту деце од насиља.

Педагог Графичке школе је Јасмина Палић 
телефон - 011/26-96-931 локал113

Педагога можете контактирати путем e-maila grafickaskola@gmail.com 

Психолог Графичке школе је Нада Ћуковић 
телефон - 011/26-96-931 локал112

Психолога можете контактирати путем e-maila grafickaskola@gmail.com