- 1/2016 – ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА ПРОСТОРА ДВОРИШТА ШКОЛЕ

- 2/2016 – ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА

- ЈАВНА НАБАВКА ЗА ЕКСКУРЗИЈУ УЧЕНИКА

-ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРОСТОРА ЂАЧКЕ КУХИЊЕ