НАСТАВНО ОСОБЉЕ


 • Багур Драгана -- Српски језик и књижевност
 • Меденица Светлана -- Српски језик и књижевност
 • Угреновић Маја -- Српски језик и књижевност
 • Милосављевић Јовановски Драгана -- Српски језик и књижевност
 • Јовановић Јадранка -- Српски језик и књижевност
 • Каракушевић Слађана -- Српски језик и књижевност
 • Марковић Душица -- Помоћник директора
 • Костић Сандра --Енглески језик
 • Живић Нина --Енглески језик
 • Петровић Наташа --Енглески језик
 • Ковачевић Душица --Енглески језик
 • Мирковић Маријана --Историја
 • Аврамовић Радмила --Помоћник директора; Географија
 • Светлик Желмира --Историја
 • Стојановић Слађана --Предузетништво; Економика; Грађанско в.
 • Петровић Бранка --Биологија; Екологија
 • Јовановић Марија --Предузетништво; Грађанско в.; Кординатор за ванредне ученике
 • Радосављевић Славко -- Социологија; -- Грађанско; Устав
 • Ћуковић Нада -- Психологија
 • Антонијевић Милош -- Програмирање; Web дизајн
 • Бакајлић Петар -- Верска настава
 • Гогић Ивана --Хемија
 • Дејановић Снежана --Хемија
 • Пашајлић Звездана --Хемија
 • Петровић Милан --ТОП - дигитална графика; Фотографија
 • Бажалац Мирјана --ТОП; ТГМ; ОГТ
 • Срдић Маја --ТОП
 • Самохин Гордана --ТГМ; ТОП
 • Пајић Божидар -- ТОП
 • Кецман Јелена --ТГМ; ТОП
 • Маја Срдић -- ТГМ; ТОП; ОГТ
 • Бркић Младенка -- Математика
 • Благојевић Марјана -- Математика
 • Томић Дубравка -- Математика
 • Белић Марина -- Математика
 • Ковачевић Стана --Математика; Информатика
 • Војиновић Снежана --Информатика
 • Младеновић Ђорђе -- Математика
 • Калањ Душанка -- Математика
 • Вербич Мојца -- Информатика
 • Урошевић Зорица -- Физика
 • Павловић Виолета--Физика; Електроника
 • Јањић Катарина -- ОГП; Историја уметности; Пр. настава; Писмо
 • Илић Наталија --Музичка уметност
 • Вељковић Ана --Визуелно опажање;  ГОП; Практична настава
 • Плавшић Даница --Писмо; ГОП; Историја уметности; Пр. настава
 • Салајић Вељковић Ивана --Ликовна култура
 • Тадић Мелита -- Практична настава
 • Бајрамовић Енес --ОГП; ГОП; Основи Анимације
 • Јовановић Кристина -- Практична настава
 • Ћирић Светлана --Физичко васпитање
 • Ћојбашић Марија--Физичко васпитање
 • Чпајак Александра --Физичко васпитање
 • Кочовић Драгомир --Физичко васпитање
 • Бокић Немања --Практична настава-Фотограф
 • Ћеранић Анђелка --Практична настава
 • Вељковић Огњановић Светлана --Практична настава
 • Радованчев Илија  --Руководилац практичне наставе
 • ШербулаТијана -- Практична настава.ТГП
 • Јовановић Драган --Практична настава-Техничар штампе
 • Урошевић Ненад --Практична настава-Фотографија
 • Вујасиновић Ружица --Практична настава-Ситоштампа
 • Рајковић Јордан --Практична настава-Ситоштампа
 • Миљковић Дејан --Практична настава-Фотограф
 • Јовановић Мирослав --Практична настава-Техничар дораде
 • Колунџија Јагода --Практична настава-ТГП
 • Весовић Александра --Практична настава
 • Скорић Гојко --Практична наставаћ-Техничар дораде
 • Илић Радика --Практична настава-Техничар дораде
 • Бокић Бојана --Практична настава-Техничар дораде
 • Нешић Саша --Практична настава-Техничар штампе
 • Прелић Андреј --Техничар штампе
 • Стошић Данијела --Практична настава
 • Толимир Бранка --Практична настава
 • Оташевић Тасић Драгана --Практична настава
 • Дебељачки Мирослава --Практична настава