ПРОГРАМ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ

У оквиру литерарне секције професори српског језика и књижевности окупиће талентоване и заинтересоване ђаке за ову област за све четири године.
У складу са њиховим могућностима и потребама биће им омогућено да се својим стваралаштвом такмиче са ученицима наше школе, као и из других школа.
Сврха рада ове секције јесте проширивање и продубљивање заинтересованости за књижевност. Посебна сврха је усмеравање талентованих ученика у њиховом стварању и пружање помоћи у презентовању њихових радова.

Редни број
Програмски садржај
Време
Носиоци остваривања програма
1.
Формирање секције, подела дужности и усклађивање евентуалних различитих идеја везаних за начин рада у секцији
Септембар
Угреновић Маја у сарадњи са Активом српског језика и књижевности
2.

Упућивање нових чланова у претходни рад и резултате рада.

Популарисање рада секција у свим разредима.

Октобар
Угреновић Маја у сарадњи са Активом српског језика и књижевности
3.
Прикупљање нових оригиналних радова, анализа и разговор о њима
Новембар
Угреновић Маја
4.
Откривање тајни књижевног стварања Угреновић Маја
5.
Организовање интерног школског литерарног конкурса Угреновић Маја у сарадњи са Активом српског језика и књижевности
6.
Подсећање на књижевну класику везано за Светог Саву, подстицање радова на задату тему
Децембар
Угреновић Маја у сарадњи са Активом српског језика и књижевности
7.
Припрема програма за прославу дана Светог Саве
Јануар
Угреновић Маја у сарадњи са Активом српског језика и књижевности
8.
''Вече слободних тема''- читање радова на изабране теме. Разговор о њима
Март
Угреновић Маја
9.
О учешћу на конкурсима са темом о дроги и против ње
Април
Актив српског језика и књижевности
10.
Сарадња и размена радова са другим школама и члановима школске секције
Мај
Угреновић Маја