ПРОГРАМ ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ
Редни број Програмски садржај Време Место Начин
1.
Цртање предмета из маште
Септембар
Ликовни кабинет
Практичан
2.
Цртање предмета у гипсу
3.
Цртање и сенчење задатог предмета
Октобар
4.
Цртање и сликање задатог предмета
5.
Цртање и сликање мртве природе
Новембар
6.
Цртање и сликање гипсане главе
7.
Цртање и сликање имагинарне композиције
Децембар
8.
Колаж, реклама или омот књиге
9.
Цртање гипсаног торзоа
Јануар
10.
Цртање угљеном, слободна тема
Фебруар
11.
Цртеж пером и тушем, слободна тема
12.
Колаж, опрема књиге
Март
13.
Орнамент, шара, 2Б оловка
14.
Лакирани цртеж, четкица
Април
15.
Односи величина