ПРОГРАМ ФОТОГРАФСКЕ СЕКЦИЈЕ
Редни број
Програмски садржај
Време
Носиоци остваривања програма
1.
Анкетирање ученика и формирање секције
Септембар
Бокић Немања
2.
Едукација- Упознавање са основама фотографије и процена постојећег знања код пријављених ученика
3.
Радионица- Преглед радова које су ученици до сада снимали и заједничка анализа радова
4.
Упознавање са естетским правилима фотографије
Октобар
5.
Радионица- Примена правила композиције кроз прављење фото колажа
6.
Сарадња са члановима новинарске секције на прикупљању фотографског материјала за израду новина
7.
Обрада фотографија за израду првог броја новина
Новембар
8.
Снимање и обрада црно белих филмова и фотографија
9.
Снимање црно белог филма и развијање
10.
Сарадња са члановима новинарске секције на прикупљању фотографског материјала за израду новина
11.
Обрада фотографија за израду другог броја новина
Децембар
12.
Радионица- Израда позитива са снимљених негатива
13.

Комбиновање сликарских и фотографских техника на изабраним фотографијама урађеним на фото папиру

14.
Сарадња са члановима новинарске секцијена прикупљању фотографског материјала за израду новина
15.
Обрада фотографија за израду трећег броја новина
Јануар
16.
Учествовање у прослави Дана школе- Свети Сава, кроз фотографисање и излагање радова
Фебруар
17.
Израда насловне стране новина
18.
Сарадња са члановима новинарске секцијена прикупљању фотографског материјала за израду новина
19.
Обрада фотографија за израду четвртог броја
20.
Избор теме за заједничку изложбу
Март
21.
Радионица- Снимање радова на одабрану тему
22.
Радионица- Преглед радова на одабрану тему
23.
Радионица- Снимање радова на одабрану тему
24.
Преглед радова, заједничка анализа радова и евентуална корекција
25.
Професија фото-репортера (сарадња са новинском агенцијом)
26.
Радионица- Сарадња са професорима сито-штампе у изради графике од снимљених фотографија
Април
27.
Радионица- Припрема радова за изложбу, планирање и поставке
28.
Постављање изложбе
29.
Радионица- Пролеће на фотографијама
Мај
30.
Радионица- Снимање слика на одабрану тему (линије, текстура, боје)
31.
Преглед радова, заједничка анализа радова
32.
Радионица- Избор до сада
Јун
33.
Израда колажа и његово излагање