БИБЛИОТЕКАРСКА СЕКЦИЈА
Редни број
Програмски садржај
Време
Носиоци остваривања програма
1.
Анкетирање ученика и формирање секције
Септембар
Каракушевић Слађана
2.
Договор о сарадњи и упознавање ученика са планом рада секције за ову школску годину
3.
Упознавање библиотекарске грађе, библиотекарског пословања и мреже библиотека на подручју града
Октобар
4.
Посета Градској и Народној библиотеци (упознавање са врстама каталога)
5.
Посета Сајму књига
6.
Оспособљавање ученика за рад у библиотеци и самостално коришћење књижне грађе
Новембар
7.
Издавање књижне грађе корисницима библиотеке
8.
Припрема изложбе на тему Свети Сава- први српски просветитељ и учешће у припремању Светосавске свечаности
Децембар
9.
Заштита библиотекарске грађе (санирање поцепаних књига за школску библиотеку)
Фебруар
10.
Организовање акција прикупљања књига за школску библиотеку
Март
11.
Естетско уређење библиотеке
Април
12.
Сређивање током године прикупљеног материјала свега што је обележило сву школску годину (најбољи писмени задаци, дизајнерска решења, ликовни радови, фотографије, најбољи спортски и други резултати...)
Мај
13.
Постављање годишње изложбе
Јун