Технологија графичке дораде 1

Технологија графичке дораде 2

 


МАТУРСКИ ИСПИТ

Примери питања са одговорима - теоријски део испита - Техничар за графичку припрему

Примери питања са одговорима - теоријски део испита - Техничар за обликовање графичких производа


 

Предавања на РТС Планети - општеобразовни предмети